cs

Vodní nádrž Švihov

zelivka_provoz1

Největší zdroj pitné vody

Největší zdroj pitné vody

V současné době je voda z nádrže Švihov na řece Želivce nejdůležitějším zdrojem pitné vody pro většinu Prahy, část Vysočiny a středních Čech - zásobuje přibližně 1,5 milionu lidí. Se svým objemem 309 milionů m3 je nádrž největším povrchovým zdrojem pitné vody nejen v České republice, ale i ve střední Evropě (Máchovo jezero by se sem vešlo téměř 40x). Přehradu doplňují na přítoku dvě menší nádrže, které zachycují splaveniny (štěrk, písek a biologické znečištění) a pomáhají udržet kvalitní vodu. Díky vhodné morfologii dna a řízené biologické rovnováze (tu důmyslně udržují zoologové osazováním planktonožravými a dravými rybami) nádrž proto plní funkci prvního stupně úpravy vody.

Odběrný objekt

Odběrný objekt

Přehrada je členěna na dvě části, které na sebe bezprostředně navazují: zemní hráz s hliněným těsněním a tzv. sdružený objekt s bezpečnostním přelivem, odběrnými věžemi a výpustí vody z přehrady. Obě věže mají každá po 5 odběrných místech a voda je odebírána podle toho, v které hloubce má zrovna nejlepší kvalitu. Pod 860 metrů dlouhou hrází je umístěna budova čerpací stanice, přes kterou se surová voda v množství až 7,7 m3/s čerpá do úpravny. Od roku 2004 je v provozu i malá vodní elektrárna, nefunguje ovšem nepřetržitě - přednost má vždy výroba pitné vody.

Od pramene k hrázi

Od pramene k hrázi

Želivka pramení (ještě pod jménem Hejlovka) pod Bukovým kopcem kousek pod Pelhřimovem a musí překonat 100 km, než doteče do přehrady. O stavbě nádrže (či nádrží) a úpravny vody se začalo uvažovat již téměř před sto lety, kdy zdroje v Podolí a Káraném přestávaly stačit rozrůstající se Praze a Želivka byla považována za řeku téměř nezatíženou škodlivými látkami z průmyslu, zemědělství či osídlení.

Zánik ve jménu pokroku

Zánik ve jménu pokroku

Stavba ovšem započala až v roce 1965, kdy z celkem šesti variant projektu zvítězila současná podoba: jedna velká přehradní nádrž na Želivce s přívodem vody do Prahy raženou štolou. O sedm let později, tedy roce 1972, se celé 39 kilometrů dlouhé údolí řeky Želivky naplnilo vodou. Při stavbě přehrady byla vysídlena a zatopena řada měst, menších obcí i samot - například Sedlice, Všebořice, Zahrádka, Dolní Kralovice či Onšovec - a přes 3600 lidí se muselo přestěhovat do nových domovů.

Víte že...

...nad hladinou nádrže u Borovska můžete najít nikdy nedokončený most - stavbu dálnice z roku 1942?

Pokud se chcete dozvědět víc, pokračujte do dalších částí úpravny...

Úprava vody              Hlavní velín              Štolový přivaděč