cs

Čerpadla

podoli_2_2

Čerpadla tehdy a dnes

Čerpadla tehdy a dnes

Původně byla jedna z největších budov vodárenského komplexu místem pro velké motory a dlouhé hřídele, které poháněla obří čerpadla. Ta hnala vodu do nádrží pro úpravu vody, aby pak celý proces úpravy poháněla jen gravitace. Dnes jsou čerpadla o tolik menší, že se ukrývají přímo u potrubí.

Ryby v akci

Ryby v akci

Hala strojovny je dnes prázdná a najdete v ní jen akvária se “signálními” rybkami, které hlídají kvalitu surové (tj. neupravené) vody z Vltavy. Pstruzi duhoví jsou chováni ve stejné vodě z Vltavy, která je používána i pro výrobu pitné vody. Pokud by se do ní dostala jakákoliv toxická látka - což se dosud nikdy nestalo - pstruzi by na to upozornili svou reakcí. Voda z Vltavy je pro ně příliš teplá, proto se v akváriích pravidelně vyměňují sáčky s ledem, díky kterým pro ně vzniká komfortní prostředí.

Od první republiky až do nového milénia

Od první republiky až do nového milénia

Podolská vodárna v dnešní podobě stojí od roku 1966. Princip úpravy vody je stále stejný - vodu cedíme, čiříme, filtrujeme a dezinfikujeme, ale od dvacátých let minulého století se technologie díky pokroku hodně změnila. Vodárna po celou svou existenci drží krok s dobou a neustále se modernizuje - první změny nastaly již dva roky po otevření. Již od počátku se počítalo s možností dostavby a úpravou technologie podle budoucího vývoje. V roce 1929 však stála pouhá dnešní polovina vodárny, čerpací stanice a ubytování pro zaměstnance.

Neustálá modernizace

Neustálá modernizace

Postupem času přirozeně stoupala potřeba vody pro rozrůstající se město, průběžně se tedy stále zvyšovala kapacita vodárny. Toho se dosahovalo instalací nových technologií, případně jejich rozšířením nebo rekonstrukcí a modernizací. K velké změně v používaných technologiích došlo v padesátých letech, kdy byla dostavěna jižní budova vodárny s technologií pro chemické předčištění.

Stavba na etapy

Stavba na etapy

Vodárenský komplex, jak ho známe dnes, tedy nebyl postaven najednou, ale vznikl postupně ve dvou etapách ve 20. a 50. letech. I přesto, že bylo nutné původní projekt přepracovat a jižní budova s věží je o 30 let mladší, zachoval architekt Antonín Engel jednotný stavební styl a dnes už vodárnu vnímáme jako nerozlučný celek. 

Víte že...

... úprava vody a čištění odpadních vod s sebou nesou enormní spotřebu elektrické energie, obvykle představující 25–40 % z výdajů na úpravu vody. V úpravně to jsou právě čerpadla, která jsou energeticky nejnáročnější.

Pokud se chcete dozvědět víc, pokračujte do dalších částí úpravny...

Pitná voda z Vltavy              Čiření a filtrování              Vše pod kontrolou