cs

Mechanické předčištění

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

NOVÁ VODNÍ LINKA

schéma_mechanické_předčištění

Česle

Česle

Metoda používaná pro čištění pražských odpadních vod se nazývá mechanicko-biologická. První zastavení patří části mechanického předčištění, kde se odstraňují nerozpuštěné nečistoty, které s sebou odpadní voda nese. Jako první stupeň předčištění jsou instalovány česle. Přes ně se nedostanou nečistoty větší než 3 mm. Na česlích se zachytí i to, co by
v kanalizaci vůbec být nemělo, např. vlhčené ubrousky, pleny a další odpad, který patří do směsného nebo tříděného odpadu. Denně se z nové linky odváží více než 3 tuny shrabků a téměř 1,5 tuny písku a štěrku. 

Dezodorizace

Dezodorizace

V objektu je také umístěno objemné zařízení na čištění vzduchu – dezodorizace. Zápach proto není cítit ani uvnitř (vzduch je nepřetržitě odsáván), ani venku. Díky tomuto procesu jsou odstraněny všechny pachy
a vypouštěný vzduch neobtěžuje okolí.

Víte že...

...odpadní vody přitékají stokovou sítí, jejíž celková délka je 3 742 km?
To je asi jako vzdálenost z Prahy do Jeruzaléma.

Pokud se chcete dozvědět víc, pokračujte do dalších částí čistíny...

Usazovací nádrže         Biologické čištění         Závěrečné čištění         Historie a stavba