cs

Nová vodní linka

Budova mechanického předčištění

Více

Usazovací nádrže

Více

Biologické čištění

Více

Závěrečná fáze čištění

Více

Historie a stavba

Více

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

NOVÁ VODNÍ LINKA