cs

Usazovací nádrže

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

NOVÁ VODNÍ LINKA

postry_ucov_NVL_web_2

Nerozpuštěné nečistoty klesají ke dnu

Nerozpuštěné nečistoty klesají ke dnu

Odpadní voda za česlemi pokračuje do usazovacích nádrží. V jejich komorách se odstraňuje tuk, písek
a část organických látek. V nádržích voda zpomalí svou rychlost a nečistoty se začnou usazovat. Součástí nádrží je lamelová vestavba, kterou si můžete představit jako včelí plástev se šikmo položenými komůrkami. Vyplňuje celý prostor pod hladinou a za úkol má zintenzivnit a urychlit proces usazování.

Odstranění pevných látek

Odstranění pevných látek

U dna nádrže pak pracuje zařízení, které usazené nečistoty shrne do sběrné jímky. U hladiny se
pohybují stírací lišty, které shrnují vysrážený tuk.
V tomto stupni čištění je odstraněno 50-70 %
pevných znečišťujících látek. Tímto okamžikem odpadní voda opouští část mechanického předčištění
a na něj plynule navazuje biologický stupeň.

Víte že...

…čistírna je zkonstruována tak, aby odolala pětisetleté povodni?

Pokud se chcete dozvědět víc, pokračujte do dalších částí čistíny...

Mechanické předčištění         Biologické čištění         Závěrečné čištění         Historie a stavba