cs

Historie a stavba Nové vodní linky

Za poskytnutí časosběrného dokumentu ze stavby NVL děkujeme zhotoviteli stavby, firmě SMP CZ, a.s.

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

NOVÁ VODNÍ LINKA

postry_ucov_NVL_web_all

Místo, kde se čistí voda

Místo, kde se čistí voda

Lokalita Bubenče a Císařského ostrova je zcela unikátní z hlediska historie čištění odpadních vod od konce 19. století dosud. Návštěvník zde má výjimečnou příležitost navštívit Starou čistírnu odpadních vod (www.staracistirna.cz), která byla postavena v roce 1906 jako poslední článek systematické stokové sítě
v Praze a je významným svědkem historie architektury, techniky a vodního hospodářství. Sloužila až do roku 1967, kdy její funkci převzala Ústřední čistírna odpadních vod

 

Povodeň urychlila vývoj

Povodeň urychlila vývoj

Po roce 1990 začalo být jasné, že kapacita Ústřední čistírny odpadních vod nebude dostačovat budoucímu rozvoji hlavního města a stoupajícím nárokům na kvalitu vyčištěné vody. Hledání vhodného prostoru uspíšila velká povodeň v roce 2002. V prostoru, kde se dnes nachází Nová vodní linka, byly až do povodně zahrádkářská kolonie a tenisové kurty. Vodní živel však znehodnotil půdu natolik, že již nebyla vhodná
k zahradničení a její obnova by trvala dlouhá léta.

Technologie pro 21. století

Technologie pro 21. století

Rozšířením o Novou vodní linku jsme se technologicky posunuli do 21. století. Její provoz je ukryt zrakům návštěvníků uvnitř obrovské železobetonové schránky. Po třech letech výstavby a následném zkušebním provozu přešla Nová vodní linka do trvalého provozu na konci roku 2021.

 

 

Dlouhá cesta k velkému dílu

Dlouhá cesta k velkému dílu

Stavba Nové vodní linky byla zahájena 9. října 2015, dokončena a předána do zkušebního provozu byla o
3 roky později. Hlavní železobetonová část byla hotová do 2 let, mechanická část a montáže elektrických zařízení zabraly další rok. U tak obrovského
a komplikovaného díla je to úctyhodný výkon, však také se výstavby účastnilo v jeden okamžik naráz až 700 pracovníků všech možných profesí. Je nutno zmínit, že samotné výstavbě předcházela náročná příprava, která zabrala více než 10 let. Celková výše nákladů dosáhla téměř 6,5 miliardy korun.

Protipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana

Při projektování nové části čistírny bylo jasné, že stavba musí odolat případné další povodni. Proto je objekt vodotěsný a voda může při povodni přetéct přes něj. Technologie uvnitř jsou tak chráněny, což umožní rychlé obnovení provozu. Objekt je navíc vyvýšen nad okolní terén a stěny jsou chráněny valem z těžkého lomového kamene.

 

 

Čistírna, která nepřekáží

Čistírna, která nepřekáží

Při rozhodování o velikosti plochy pro výstavbu Nové vodní linky sehrál významnou roli téměř 200 let starý památný dub, který vymezil východní hranici stavby. Nová část čistírny se rozkládá na úctyhodné ploše
6,5 hektaru a obsluhuje ji pouhých 45 zaměstnanců rozdělených do 3 směn. Velká část areálu je veřejně přístupná díky parkové úpravě a vybudovaným cestám. Nabízí tak plochu pro procházky Pražanů a 360° panoramatický rozhled do vltavského údolí. Koryto
s odtékající vyčištěnou vodou připomíná svým spádem
a zvukem zurčící vody horský potok a jeho vyústění do Vltavy je oblíbeným místem rybářů, protože láká množství ryb.

Víte že...

…veškeré nádrže jsou vystavěny z vodotěsného betonu?
Proto nebylo nutné používat izolace a další materiály, které by zajistily nepropustnost.

Pokud se chcete dozvědět víc, pokračujte do dalších částí čistíny...

Mechanické předčištění         Usazovací nádrže         Biologické čištění         Závěrečné čištění