cs

Závěrečná fáze čištění

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

NOVÁ VODNÍ LINKA

postry_ucov_NVL_web_4

Dočištění

Dočištění

Voda z biologické linky pokračuje do dosazovacích nádrží. Zde se kal usazuje u dna a je shrabován do jímek, odkud pokračuje na další zpracování. Celé čištění završují dvě samostatné technologie.
Nejprve takzvané terciární čištění, kde je pomocí železitých solí z vody vysrážen fosfor a dochází
k dalšímu odstraňování dusíku a nerozpuštěných látek. A na úplný závěr je odtékající voda ozářena UV lampami, které zničí poslední zbytky organického znečištění.

Voda se vrací zpět do přírody

Voda se vrací zpět do přírody

Odpadní kalná a zapáchající voda, která na začátku vstoupila do procesu čištění, odchází po zhruba
20 hodinách do Vltavy čistá. Může se klidně vydat na dlouhou cestu do Hamburku a dál do Severního moře a na této cestě nepřináší riziko pro životní prostředí.

Víte že...

...nadměrné množství fosforu v odpadní vodě podporuje nežádoucí růst vodních řas a sinic?
Proto se fosforu zbavujeme během čištění.

Pokud se chcete dozvědět víc, pokračujte do dalších částí čistíny...

Mechanické předčištění         Usazovací nádrže         Biologické čištění         Historie a stavba