cs

Biologické čištění

ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

NOVÁ VODNÍ LINKA

postry_ucov_NVL_web_3

Inspirace přírodou

Inspirace přírodou

Inspirací pro biologický stupeň čištění je sama příroda. Mikroorganismy a bakterie jsou přirozenou součástí odpadní vody a pomáhají ji čistit. Samovolný proces by však trval velmi dlouho, proto ho urychlujeme kultivací přirozeně přítomných mikroorganismů a bakterií, takzvaného aktivovaného kalu, a jejich činnost podporujeme provzdušňováním. Celý tento proces ještě zefektivňuje promíchávání obsahu nádrží, díky čemuž se bakterie neusazují u dna a pracují
v celém objemu odpadní vody. Bakterie využívají organické nečistoty jako zdroj energie a svou činností znečištění neutralizují.

Chrám čerpadel

Chrám čerpadel

Součástí technologie čistírny je i velké množství strojního vybavení, zařízení, přístrojů a čidel.
Nechybí ani desítky kilometrů potrubí a stovky kilometrů elektrických rozvodů. Skvělým příkladem je „chrám čerpadel” - dlouhá chodba, vedoucí téměř celým areálem, ve které je instalováno
48 velkých kalových čerpadel.

 

 

 

Víte že...

… díky provzdušňování je voda při biologickém čištění namíchána se vzduchem v poměru 1:1, v nádrži je tedy polovina vody a polovina vzduchu? Pracovníci, kteří se kolem nádrží pohybují tedy musí být obezřetní, v provzdušněné vodě se nedá plavat a i velmi dobrým plavcům hrozí utonutí.

Pokud se chcete dozvědět víc, pokračujte do dalších částí čistíny...

Mechanické předčištění         Usazovací nádrže         Závěrečné čištění         Historie a stavba