cs

Úprava vody

zelivka_schema2_uprava

Písková filtrace

Písková filtrace

Haly filtrace zabírají největší část úpravny vody. Jedná se o pískové filtry, které odstraní organické znečištění, a třešničkou na dortu je filtrace přes granulované aktivní uhlí.

Písková filtrace
Voda s vločkami z předchozího kroku je přiváděna na pískové filtry. Pískový filtr je nádrž s vrstvou vodárenského písku, na kterém se zachytí vločky nečistot a voda odteče do další fáze úpravy.  Filtr je po zanesení odstaven a začíná jeho praní, čímž se zachycené vločky nečistot odplaví z filtračního písku. Proces praní se opakuje za 24 - 72 hodin v závislosti na množství nečistot v surové vodě. 

Ozonizace

Ozonizace

Po přečištění vody na pískových filtrech přichází na řadu ozonizace, tedy silná oxidace. Smícháním vody s ozonem se spolehlivě rozloží viry, bakterie a další organické látky, jejichž zbytky se odstraní v další filtraci.

Filtrace granulovaným aktivním uhlím

Filtrace granulovaným aktivním uhlím

Důležitým stupněm úpravy vody je filtrace přes granulované aktivní uhlí, tzv. GAU filtrace. Aktivní uhlí je vysoce porézní materiál, který má obrovský vnitřní povrch, a díky tomu může adsorbovat široké spektrum látek, včetně zbytků rozložených organických látek. Výsledkem je čirá pitná voda bez nežádoucích příchutí a zápachu. Granulované uhlí dokáže kromě nežádoucích látek pohltit i přidanou dezinfekci, proto chlorace přichází až na konec celého procesu úpravy vody.

Veškerý kal, který vzniká při praní filtrů, ať už pískových či GAU, je odčerpáván do kalové nádrže umístěné vedle úpravny vody.

Vývoj nelze zastavit

Vývoj nelze zastavit

V začátku si vodárna díky kvalitě vody vystačila pouze s flokulací a koagulací a následnou pískovou filtrací a chlorováním. S postupujícím časem a vývojem modernějších technologií bylo možné vylepšit úpravu vody o ozonizaci - ta byla do procesu zařazena v roce 1991 a v roce 2010 výrazně modernizována. 

Posledním krokem k moderní úpravě vody bylo začlenění GAU filtrace v roce 2021. Zvažováno bylo několik variant včetně možnosti úpravy stávajících filtračních bazénů s pískem, nakonec bylo rozhodnuto, že bude pro tento způsob filtrování vody vystavěna zcela nová budova. Po poslední modernizaci provozů (2021) je to největší a nejmodernější úpravna vody pro hlavní město Prahu.

Víte že...

... za 50 let své existence úpravna vyrobila  4 882 881 839 m3 pitné vody, tedy takové množství, které by vodní nádrž Švihov naplnilo 16krát?

Pokud se chcete dozvědět víc, pokračujte do dalších částí úpravny...

Vodní nádrž Švihov              Hlavní velín              Štolový přivaděč