cs

Pitná voda z Vltavy

podoli_1_2

Od nepaměti pijeme vltavskou vodu

Od nepaměti pijeme vltavskou vodu

Stejně jako pražská čtvrť Bubeneč je spojená s čištěním odpadní vody, je Podolí historicky spjato s úpravou vody.  Do 19. století se voda nikterak neupravovala, v tehdy ještě dřevěném potrubí tekla voda stejná jako v řece. Nebyla příliš kvalitní a Praha byla decimována epidemiemi, což vedlo k potřebě úpravy říční vody na vodu pitnou a výstavbě vodáren - úpraven vody.
Současná Podolská vodárna je nepřehlédnutelnou stavbou a svého času byla i největší stavbou ze železobetonu v tehdejším Československu. Autorem architektonického návrhu je Antonín Engel.

Dvě vodárny vedle sebe

Dvě vodárny vedle sebe

Pravý břeh Vltavy v oblasti Podolí byl pro vodárenské využití vytipován již před vznikem Podolské vodárny. Na místě dnešní úpravny stály dvě vodárny již koncem 19. století. Jedna z nich zásobovala samostatnou obec Vinohrady a druhá Královské město Prahu. Jediným způsobem úpravy byla filtrace přes břehový písek a voda splňovala kritéria pouze užitkové vody. S narůstajícím počtem obyvatel však výkon vodáren brzy přestal dostačovat a bylo nutné hledat jiná řešení.

Podolí opět ve hře

Podolí opět ve hře

Začátkem 20. století se situace s kvalitou pitné vody v Praze zlepšila s vybudováním vodárny v Káraném, ale po skončení první světové války se začalo ukazovat, že Káranská vodárna nebude potřebám rozrůstající se Prahy stačit. Pozornost se obrátila zpět na pražské Podolí a myšlenka na vybudování velké vodárny přešla v realitu. Obě staré vodárny již nebyly v provozuschopném stavu,  pražští radní proto rozhodli o jejich zbourání a vybudování nové moderní úpravny vody. Stejně tak byly postupně odstaveny i ostatní lokální zdroje.

Zvenku historie, zevnitř moderna

Zvenku historie, zevnitř moderna

Nová vodárna v Podolí se dočkala svého dokončení po šesti letech výstavby v roce 1929. V jinak novoklasicistním stylu celého komplexu vyniká moderní funkcionalistická železobetonová konstrukce tzv. Engelovy katedrály. Parabolické oblouky mají rozpětí 29 metrů a výšku 16 metrů. Při pohledu zvenčí by kolemjdoucí nejspíš nenapadlo, jak moderně budova působí uvnitř.

Víte že...

... výhradně podolské vody se nikde v Praze nenapijete? Je to proto, že v rámci distribučního systému je vždy míchána s pitnou vodou vyrobenou na Želivce a v Káraném.

Pokud se chcete dozvědět víc, pokračujte do dalších částí úpravny...

Čerpadla              Čiření a filtrování              Vše pod kontrolou