cs

Objevte místa, která jsou zasvěcena vodě. Místa, kde se z vody říční stává voda pitná, i místa, kde použitá voda prochází očistnou kůrou, aby se opět mohla stát součástí říčního toku.

TĚŠTE SE NA DALŠÍ SÉRII:

Pražský stokový systém