cs

Čiření a filtrování

podoli_3_2

Čtyři čiřiče

Čtyři čiřiče

Voda je v současné  “továrně na pitnou vodu” čerpána z Vltavy, cezena přes hrubé a jemné česle a následně čerpadly vytlačena do vyšších pater  do přerušovacích nádrží. V nich je vodní proud stabilizován a voda z nich odtéká klidně a plynule, aby v následujícím kroku nezvířila nečistoty. V prvním stupni úpravy - v čiřičích - se odstraní podstatná část znečištění ze surové vody. Čiřiče jsou velké válcové nádrže s kónickým dnem, do kterých je pro odstranění jemných nečistot přidáno koagulační činidlo, které napomáhá tvorbě vloček (flokulaci). V čiřičích se pak vznáší “vločkový mrak”, který je odtahován. Již téměř čistá voda pak přetéká přes odtokovou hranu a pokračuje k dalšímu procesu úpravy, kterým je filtrace. Do filtrační haly přiteče z vedlejší budovy 70 m dlouhým trubním mostem, kterého si při pohledu na vodárnu nejde nepovšimnout. Před nátokem na další separační stupeň je provedena úprava pH dávkováním vápenné vody.

Filtrace

Filtrace

Nejprve se voda filtruje skrz písek, který je tu již několik desetiletí. Jedná se o písek křemenný, tedy velmi odolný; je třeba ho jen zhruba jednou za den až dva dny vyprat silným proudem tlakového vzduchu a vody, který vyplaví zachycené nečistoty. Po vyprání je filtr znovu připraven plnit svou funkci. Následně voda odteče na filtry s náplní granulovaného aktivního uhlí, s jehož pomocí se z vody odstraní zbytky hnojiv či pesticidů, které s sebou řeka nese stejně jako zbytky léčiv a dalších kontaminantů.

Nadějná 90. léta...

Nadějná 90. léta...

Při výstavbě úpravny vody Želivka v 70. letech 20. století padla myšlenka na ukončení činnosti Podolské vodárny. Pohlíželo se na ni jako na přestárlou a nespolehlivou. Teprve koncem osmdesátých let bylo jasné, že bude lepší nechat "Podolí" v provozu, a v roce 1992 se konečně začalo s rozsáhlou rekonstrukcí. Aniž by se přerušil provoz, bylo stávající technologické zařízení zmodernizováno. Zároveň byl v budově staré filtrace upraven prostor pro Muzeum pražského vodárenství, které se sem přestěhovalo v roce 1997 z budovy na Národní třídě.

...a současnost

...a současnost

Během zatím poslední modernizace provozu proběhla v letech 2014 - 2016 rekonstrukce čtyř z celkem devíti čiřičů. V letech 2019 - 2021 došlo i na rekonstrukci filtračního procesu. Jedna řada pískových filtrů byla nahrazena filtrací přes granulované aktivní uhlí a hygienické zabezpečení bylo doplněno o UV záření, po kterém je úprava završena dezinfekcí plynným chlorem.

Víte že...

... nejzákladnější způsob úpravy vody - napodobující přírodní proces - zůstal po staletí beze změny? Voda se přes písek filtrovala již v původní vodárně a přes písek se filtruje i dnes.

Pokud se chcete dozvědět víc, pokračujte do dalších částí úpravny...

Pitná voda z Vltavy              Čerpadla              Vše pod kontrolou